سایپانیوز: مدیرعامل گروه خودرو‌سازی سایپا در بازدید از تمامی مدیریت‌های مستقر در معاونت فروش، از نزدیک با مشتریان گفت‌وگو و در جریان موانع و مشکلات حوزه فروش قرار گرفت و خواستار رفع مشکلات مشتریان شد و گفت: تولید روزانه ۲۵۰۰ خودرو تا پایان سال‌جاری قابل دسترس است.


مهدی جمالی تصریح کرد: در ابتدای مرداد، تولیدات گروه سایپا به مرز ۲ هزار دستگاه در روز خواهد رسید و تولید دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری قابل دسترس است. مدیرعامل گروه خودرو‌سازی سایپا گفت: معاونت فروش و بازاریابی به‌عنوان ویترین سایپا، نقش مهمی در کسب اهداف مالی و انجام وظایف اجتماعی در گروه خودرو‌سازی سایپا برعهده دارد. وی افزود: در بخش‌هایی از ساختار فروش سایپا مشکلاتی وجود دارد که روند پیشبرد اهداف را کندکرده است و امیدوارم با تلاش و برنامه‌ریزی منسجم و پیش رونده و با پتانسیل و انگیزه‌ای که در معاونت فروش و بازاریابی وجود دارد، با ارائه طرح‌های جدید در حوزه فروش، به استقبال تولید بیشتر برویم.

مدیرعامل گروه خودرو‌سازی سایپا افزود: در حوزه بازاریابی و فروش توجه به مشتری یک اصل است و از وظایف اصلی معاونت فروش، برخورد حرفه ای، ارائه خدمات مناسب و تسریع در رفع مشکلات مشتریان است که در این خصوص باید برنامه‌ریزی و تلاش مستمر انجام شود. جمالی، هدف از تولید بیشتر را فروش بیشتر دانست و یادآور شد: تولید در صورتی موفق خواهد شد که فروش مناسبی صورت پذیرد و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، ریسک منطقی و ارائه طرح‌های مختلف فروش؛ زمینه افزایش تولید را فراهم می‌کند. وی افزود: شبکه‌های تولید و فروش در هر شرکتی می‌تواند به‌عنوان دو رکن اساسی در پیشبرد اهداف آن سازمان نقش مهم و اثر گذاری داشته باشد، شبکه تولید و فروش منظم، باعث رشد و پیشرفت در سازمان می‌شود.