دیتر زچه، مدیرعامل دایملر، در گفت‌وگویی با نشریه‌ای آلمانی گفته بحران اوکراین بر سرعت رشد خودروساز آلمانی در روسیه تاثیر منفی گذاشته است. او گفته: «اقتصاد روسیه پیش از شروع این بحران در وضع دشواری قرار داشت و حالا بدتر شده است. این بر تقاضا برای خودرو در این کشور تاثیر گذاشته است.» به گفته او دایملر در نیمه نخست امسال رشدی ۲۰ درصدی را در بازار این کشور تجربه کرده، اما در نیمه دوم سرعت آن کاهش یافته و در ماه ژوئن به حدود ۱۱ درصد رسیده است. زچه اضافه کرده با وجود این از تحریم‌ها باید حمایت کرد حتی اگر به ضرر کسب‌وکار در این کشور باشد. سازمان‌های جهانی رشد اقتصادی روسیه را در سال‌جاری حدود ۲/۰ درصد پیش‌بینی‌کرده‌اند.