فارس- رئیس شورای رقابت از تهیه طرحی برای ارائه به هیات دولت در زمینه تعرفه واردات خودرو در سال ۹۳ خبر داد و گفت: بر این اساس تعرفه واردات خودرو حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. رضا شیوا با اشاره به طرح جدید شورای رقابت برای تغییر تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: در طرح پیشنهادی شورای رقابت به هیات دولت، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۳۰ درصد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۳۵ درصد تعیین شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعرفه واردات این خودروها ۴۵ درصد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد و از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد است که پیشنهاد شورای رقابت این است که تعرفه این خودروها تغییری نداشته باشد.

به گفته شیوا، در طرح پیشنهادی شورای رقابت، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا ۱۰ درصد نسبت به شرایط فعلی افزایش یافته و تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات این خودروها پیشنهاد شده است.

وی با بیان اینکه این تعرفه‌های پیشنهادی در جهت رقابتی شدن بازار خودرو ارائه شده است، گفت: تعرفه‌های پیشنهادی توسط کارگروهی در شورای رقابت تعیین شده تا با اجرای آن زمینه برای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت و بهره‌وری خودروهای داخلی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در طرح پیشنهادی شورای رقابت سعی شده تعرفه واردات خودروهای با مصرف بنزین کمتر که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرند، کاهش یابد، گفت: در مورد واردات قطعات خودرو نیز پیشنهاد ارائه شده، همان تعرفه ۱۲ درصدی فعلی است و درواقع تغییری در این مورد اتفاق نیفتاده است.

رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه واردات خودرو نباید در انحصار یک یا دو نفر باشد، گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور دارد، ولی آثار مثبت آن بیشتر خواهد بود. وی اجرای تعرفه‌های پیشنهادی را راهی برای کمک به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران عنوان کرد و گفت: به این ترتیب، تکنولوژی جدیدتر وارد صنعت خودرو می‌شود و کیفیت تولیدات داخلی نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: پیشنهاد شورای رقابت طی هفته جاری به هیات دولت ارائه خواهد شد.