معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: لایحه افزایش تصاعدی عوارض خودروهای ۱۰ سال به بالا در دستور کمیسیون زیربنایی دولت برای تصویب قرار دارد. حسن اصیلیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۲ که توسط سازمان محیط‌زیست تهیه شده و به دولت ارائه شده است در بند «ل» آن موضوع افزایش عوارض تصاعدی خودروهای فرسوده لحاظ شده است.

وی در ادامه گفت: زمان اجرای این موضوع پس از تصویب آن در دولت خواهد بود.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: طبق این بند از آیین‌نامه، عوارض خودروهای ۱۰ سال به بالا هر ۵ سال ۲ برابر می‌شود و همچنین عوارض خودروهای نو تا ۱۰ سال ثابت بوده و پس از آن هر ۵ سال ۲ برابر می‌شود.

اصیلیان گفت: در این آیین‌نامه بر جلوگیری از تردد خودوهای دود‌‌زا نیز تصریح شده است.