برخی کارشناسان علت افزایش قیمت برخی خودروها را طی دو هفته اخیر، مربوط به کاهش تولید خودرو می‌دانند که انجمن قطعه سازان نیز دلیل کاهش تولید را به عدم تامین برخی قطعات برای خودروسازان مربوط دانسته است. محمدرضا نجفی‌منش، دبیرانجمن قطعه‌سازان خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: برخی قطعه‌سازان به خاطر فشار مالی نتوانسته‌اند به تولید بپردازند که این امر به کاهش تیراژ تولید برخی خودروها منجر شده است.

وی ادامه داد: قطعه سازان ایرانی هم‌اکنون با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که می‌توان به افزایش هزینه‌ها به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها و افزایش هزینه سربار ازجمله هزینه حمل نقل و آب برق اشاره کرد. این در حالی است که خودروسازان به خاطر ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو از ما می‌خواهند همچنان با قیمت‌‌های قبلی خرید کنند که به این دلیل برخی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند قطعه در اختیار خودروسازان قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین مذاکره با خودروسازان، آنها تنها حاضر شده‌اند افزایش قیمت مواد اولیه را لحاظ کنند و می‌گویند که دولت خواستار آن است که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند و ما این سوال را مطرح می‌کنیم، چگونه فولادسازان و تولیدکنندگان مواد اولیه که دولتی هستند، می‌توانند قیمت‌‌های خود را افزایش دهند، اما نباید قیمت خودرو افزایش یابد؟ از طرفی، روش محاسبه قیمت تمام شده توسط خودروسازان مناسب نیست که ما خواهان برآورد صحیح هزینه مانند روش دیگر خودروسازان جهان هستیم.

وی گفت: چالش دیگر پیش روی قطعه‌سازان که آنها را با مشکل مالی مواجه کرده، عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان است و قطعه سازان خواهان پرداخت ماهانه مطالبات از سوی خودروسازان هستند. به هر حال، باید گفت که تمام این موارد سبب شده بسیاری از واحدهای تولید قطعه با مشکل مواجه شوند و نتوانند قطعات خودروسازان را به موقع تامین کنند.

وی تصریح کرد: به هر حال، با مشکلات پیش آمده، دولت موافقت کرده که ۱۲۰۰میلیارد تومان که معادل ۵/۲ماه خرید خودروسازان از قطعه‌سازان است را در اختیار آنها قرار دهد، تا ظرف ۱۵روز پرداخت‌ها را انجام دهند و برای این پرداخت ما تنها منتظر اقدام دولت هستیم.

او با بیان اینکه تصور ما این است که کاهش تولید خودرو به دلیل مشکل تامین قطعه بوده است، گفت: در این میان، فشار بانک‌ها و سازمان آب و برق نیز برای دریافت وجوه عقب مانده افزایش یافته و تمام این موارد وقتی با هم جمع می‌شود، فشار زیادی به قطعه‌سازان وارد می‌شود که ممکن است در آینده نزدیک ضربه شدیدی به بدنه قطعه سازی کشور وارد شود.