معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه مجوز شماره‌گذاری پژو روآ به راهنمایی و رانندگی خبر داد. حسن اصیلیان در گفت‌وگو با فارس گفت: تست نمونه آلایندگی خودروی پژو روآ در مرحله اول حاکی از عدم آلایندگی این خودرو است که بر همین اساس مجوز شماره‌گذاری آن به راهنمایی و رانندگی ارائه شده است.