اولین سری سمند تولیدی کارخانه سیامکو به نام شام همزمان با جشن انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست‌جمهوری سوریه طی مراسمی با حضور منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان پنج‌شنبه گذشته به متقاضیان سوری واگذار شد. منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان در مراسم واگذاری ۲۰۰دستگاه سمند به متقاضیان سوری گفت: آغاز تحویل خودرو شام در واقع هدیه دولت ایران به مردم سوریه در جشن انتخاب مجدد بشاراسد به رییس‌جمهوری این کشور است.