دهمین مرکز فروش و خدمات پس از فروش شرکت زاگرس خودرو (پروتون) در تهران راه‌اندازی شد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت زاگرس خودرو دهمین مرکز فروش و خدمات پس از فروش این شرکت در ابتدای خیابان آیت‌ا... کاشانی (غرب تهران) قرار دارد. این شرکت جهت گسترش و بهبود خدمات در تهران بزرگ طی چهار ماه گذشته پنج مرکز جدید خدماتی را در سطح تهران راه‌اندازی کرده است. هچنین براساس آخرین گزارش سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شرکت پروتون - زاگرس خودرو رتبه اول رضایت مشتری را در میان خودروسازان داخلی و خارجی در ایران کسب کرده است.