گروه خودرو- با کناره‌گیری جورج مورفی، معاون ارشد مدیرعامل کرایسلر که مدیریت بازاریابی این شرکت را به عهده داشت روند خانه‌تکانی در این شرکت که اخیرا سهامش به شرکت سرمایه‌گذاری سربری واگذار شده است، آغاز شد. اگرچه مورفی مشخصا استعفا داده اما گفته می‌شود فشارهای مدیران ارشد سربرس دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم از سوی او بوده است. مورفی ده‌ساله در سال ۲۰۰۱ میلادی به کرایسلر پیوست و پیش از آن به مدت دو سال مدیر بازاریابی فورد موتور بوده است. به ظاهر پس از تایید تصمیم سربرس برای کنارگذاشتن او تصمیم به استعفا گرفته است.

قرار است استیولاندری، که اخیرا از سوی کرایسلر به عنوان مدیر بازاریابی این شرکت در آمریکای شمالی معرفی شد تا زمان پیدا شدن جانشین برای مورفی وظایف او را بر عهده گیرد.