برای جلوگیری از تصادفات، خطرات و مشکلات ناشی از سفرهای زمستانی و یخ و برف باید به نکات زیر توجه داشت.

چون یخ و برف باعث سر خوردن و موجب بروز مشکلاتی در رانندگی می‌شود، لذا برای ایجاد اصطکاک بیشتر باید از لاستیک‌های یخ‌شکن و یا زنجیر چرخ استفاده کرد. ۱ - با سرعت کمتر از روزهای معمولی که جاده خشک است حرکت کرده و خودرو را در حرکت ثابت نگه دارید.

۲ - در پیچ‌ها با دقت و آرامی گردش کنید.

۳ - از گردش و انحراف ناگهانی خودداری کرده و از ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید.

۴ - از فشار دادن بر روی گاز یا برداشتن فشار از روی گاز به طور ناگهانی خودداری کنید.

۵ - از سرعت زیاد در راه‌های با دست‌انداز بپرهیزید.

۶ - از رانندگی در لبه راه‌ها و یا شانه‌های راه خودداری کنید.

۷ - در یک سطح لغزنده وقتی که سرعت دارید از تغییر به دنده سنگین خودداری نمایید.