روابط عمومی گمرک طی هشت ماه سال‌جاری در مجموع ۲۷۶میلیون و ۵۳۵هزار دلار خودرو به خارج از کشور صادر شد که کشورهای ترکیه، فدراسیون روسیه، جمهوری عربی سوریه، کویت و عراق عمده‌ترین واردکنندگان خودرو بودند. مجموع صادرات خودروی ایرانی به ۵ کشور مذکور به رقم ۲۳۸میلیون و ۶۴۹هزار دلار رسید که کشور ترکیه با ۷۱میلیون و ۷۲۰هزار دلار واردات خودرو رتبه نخست را به خود اختصاص داد و کشورهای فدراسیون روسیه با ۶۳میلیون و ۷۲۱هزار دلار، کشور جمهوری عربی عربستان با ۵۲میلیون و ۷۰۲هزار دلار، کشور کویت با ۳۵میلیون و ۶۰۰هزار دلار و کشور عراق با ۱۴میلیون و ۹۰۶هزار دلار رتبه‌های بعدی واردات خودروی ایران را در اختیار داشتند. همچنین مجموع صادرات لوازم و قطعات یدکی خودرو به خارج از کشور به رقم ۴۲میلیون و ۴۶۴هزار دلار رسید که کشور فدراسیون روسیه با سهم ۱۶درصدی از واردات این محصول از ایران در رتبه نخست قرار گرفت و کشورهای فرانسه به ترتیب با ۱۵درصد، امارات متحده عربی با ۱۲درصد، جمهوری عربی سوریه با ۹درصد و آذربایجان با ۸درصد سهم از واردات لوازم و قطعات یدکی خودرو در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.