خبرگزاری موج- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از مکاتبه با ستاد تبصره ۱۳ برای افزایش سهمیه بنزین تاکسی‌ها،‌ برخورد با بنزین فروشی برخی از رانندگان تاکسی و بررسی ورود تاکسی‌های ون فوتون آمیکو خبر داد. حسین تیموری کرمانی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، با بیان این مطلب و با اشاره به کاهش سهمیه بنزین تاکسی‌های دوگانه‌سوز گفت: در حال حاضر برخی از خودروهای تاکسی همچون غزال و ون به ازای هر ۱۰۰‌کیلومتر پیمایش حدود ۲۳‌لیتر مصرف بنزین دارند و برای استفاده از گاز هم باید چندین ساعت در صف‌های طویل جایگاه‌های CNG سپری کنند.

وی با اشاره به مذاکرات و مکاتبات صورت گرفته با ستاد تبصره ۱۳ اظهار داشت: در این رابطه تمامی مسائل را منعکس کرده‌ایم و به نظر می‌رسد تصمیمات گرفته شده در این رابطه بدون کار کارشناسی بوده است.

او با بیان اینکه در بین رانندگان تاکسی فقط تعداد محدودی از آنها اقدام به تخلف و فروش غیرقانونی بنزین می‌کنند، افزود: در این رابطه با متخلفان برخورد می‌شود اما نمی‌توان با عملکرد تعدادی کل مجموعه را زیر سوال برد.

کرمانی از احتمال ورود تاکسی‌های ون فوتون آمیکو به ناوگان تاکسیرانی شرکت‌های خصوصی خبرداد و تصریح کرد: وجود سقف بلند و سابقه مطلوب شرکت خودروساز آمیکو از ویژگی‌های این تاکسی‌ها می‌باشد که به زودی این تاکسی‌ها پس از بررسی‌های ستاد تبصره ۱۳ وارد ناوگان خواهد شد.