ایکوپرس- از ابتدای سال ۹۲ تمام محصولات ایران خودرو قابلیت تامین استاندارد یورو۴ را دارند، اما جایگاه‌های سوخت هنوز قادر به عرضه بنزین یورو۴ در سطح وسیع نیستند. کیانوش پورمجیب، معاون کیفیت ایران خودرو با بیان این مطلب، هشدار داد در صورتی که بنزین یورو۴ به حد کفایت عرضه نشود، بنزین یورو ۲ یا بنزین مخلوط یورو۲ و یورو۴ در موتورهایی که برای یورو۴ کالیبره شده‌اند، مشکلاتی برای خودرو ایجاد می‌کند. وی کاهش ۴۰ درصدی عمر کاتالیست، افزایش مصرف سوخت و آسیب دیدن برخی قطعات حساس موتور را از جمله این مشکلات برشمرد و گفت: مهندسان ایران خودرو در حال تهیه گزارش کارشناسی در این زمینه هستند که در آن تبعات این امر برای همگان تشریح می‌شود.