خبرخودرو- شرکت ایران خودرو یارانه خودروهای دوگانه‌سوز تولید شده را به طور کامل از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دریافت کرده است. هفته گذشته معاون مهندسی فرآیند شرکت ایران خودرو و رییس انجمن خودروسازان در مصاحبه با خبرگزاری‌ها دلیل تاخیر تحویل مخازن CNG خودروهای دوگانه سوز ناقص را عدم پرداخت یارانه از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده اند این در حالی است که این شرکت به کلیه تعهدات قانونی خود درخصوص پرداخت یارانه‌ها عمل کرده است.