مدیران ارشد شرکت خودروسازی جنرال موتورز برای پایان دادن به اعتصاب کارگران واحد تولید اکسل این شرکت با پرداخت ۲۰۰میلیون دلار به این واحد موافقت کردند.

قرار است واحد اکسل‌سازی جنرال موتورز این مبلغ را صرف بازخرید نیروهای مازاد خود کرده و در مقابل با صرفه‌جویی حاصل از کاهش نیرو بر حقوق کارگران در حال کار خود بیافزاید. کارگران واحد اکسل‌سازی به این پیشنهاد پاسخی نداده‌اند.

اعتصاب در واحد اکسل‌سازی جنرال موتورز از دوشنبه هفته پیش شروع شد و مشکلات زیادی برای جنرال موتورز به وجود آورده بود.