فارس - عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان از ارائه پیشنهاد تعیین قیمت خودرو توسط دو انجمن تخصصی خودروسازان و قطعه‌سازان به وزارت صنعت خبر داد. محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در جلسه قطعه‌سازان با مفتح، قائم مقام وزیر صنعت موضوع قیمت‌گذاری خودرو بررسی و طرح تعیین قیمت توسط انجمن‌های تخصصی خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شد. وی تصریح کرد: بر این اساس خودروسازان و قطعه‌‌سازان تعهد می‌دهند که تعادل بازار خودرو به هم نخورد و مشکلی در عرضه و تقاضا ایجاد نشود. نجفی منش افزود: به این ترتیب شوکی به بازار وارد نخواهد شد و مشکلی برای خریداران پیش نمی‌آید. به گفته وی با قیمت‌گذاری خودرو توسط انجمن‌های تخصصی مشکل نقدینگی تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.