وی با بیان اینکه استاندارد موردنظر برای واردات خودروهای ایمارک (استاندارد خودروسازی اروپا) است، گفت: ما خودروهایی را که سفارش کشورهای حوزه خلیج فارس است وارد کرده‌ایم که  این کشورها استانداردهای موردنظر خود را دارند؛ لذا عدم‌تطابق استانداردها تا حدودی کار ترخیص خودروها را با مشکلاتی مواجه کرده بود. در نهایت اما با مصوبه اخیر بسیاری از مشکلات حل و حتی لزوم داشتن استاندارد ایمارک برای خودروهای وارداتی نیز برداشته شده است. مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت بیان کرد: به‌زودی ۳۵۰ خودروی چانگان دیگر از گمرکات ترخیص می‌شود و با اقدامات صورت‌گرفته ۸۰۰ خودروی چانگان علاوه بر این ۳۵۰ دستگاه ترخیص خواهند شد. همچنین به‌زودی کار ترخیص تعدادی از خودروهای هیوندا النترا انجام می‌شود.  وی با بیان اینکه فرآیند واردات خودرو طی ۵ سال متوقف بود، اظهار کرد: اما اکنون جریان واردات خودرو آغاز شده است و با رفع مشکلات مختلف و تلاش‌های وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی مشکل منابع ارزی رفع شده و منابع ارزی از خارج کشور از ارز اشخاص و سایر ارزها فراهم شده است.