عزت‌الله اکبری تالارپشتی تاکید کرد: معتقدم اگر دولت از تصدی‌گری خارج شده و امورات را به مردم بسپارد، بخش خصوصی تقویت شده و افزایش اشتغال و سود‌دهی برای کشور به همراه دارد. به عبارتی استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی سبب حل مشکلات این بخش خواهد شد. تالارپشتی با بیان اینکه اگر دولت در بخش‌های مختلف رقیب بخش خصوصی شود، به بخش خصوصی که همان مردم هستند به دلیل عدم توان همراهی، ضربه وارد خواهد شد،‌ گفت: به عنوان نمونه دولت‌ در شرکت ایران‌خودرو به میزان ۵درصد سهام دارد، اگر دولت بخواهد قانونی برخورد کند باید به میزان ۵درصد در موضوع خودرو دخالت کند و تصمیم بگیرد. ولی به میزان ۵۰۰درصد در امورات آن دخالت می‌کند که این موضوع سبب خسارت به این صنعت در کشور می‌شود. 

نماینده مردم تهران در مجلس با ارائه پیشنهادی عنوان کرد: اگر قرار است دولت در موضوع خودورسازی وارد شود، بهتر است ۱۰۰درصد سهام یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را در اختیار خود گرفته و همه برنامه‌ها و ایده‌های خود را در آن اجرایی کند. در غیر این صورت شرایط را برای بخش خصوصی و مدیران دولتی به صورت مساوی تقسیم کند تا مشخص شود هر فردی چه کاری انجام می‌دهد. این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر شرایط بین دولت و بخش خصوصی مساوی تقسیم شود، دولت توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، گفت: دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته به دنبال تصدی‌گری در خودرو‌سازی نیست و تمهیداتی در این باره در نظر گرفته است و متقاعد شده که ۵درصد سهام را هم به بخش خصوصی واگذار کند و مجلس هم از این دیدگاه استقبال خواهد کرد.