وی عنوان کرد: اگر قرار است دولت در موضوع خودورسازی وارد شود، بهتر است ۱۰۰درصد سهام یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را در اختیار خود گرفته و همه برنامه‌ها و ایده‌هایش را در آن اجرایی کند. در غیر این صورت باید شرایط را برای بخش خصوصی و مدیران دولتی به صورت مساوی تقسیم کند تا مشخص شود هر فردی چه کاری انجام می‌دهد.این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر شرایط بین دولت و بخش خصوصی مساوی تقسیم شود، دولت توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، گفت: دولت سیزدهم به دنبال تصدی‌گری در خودروسازی نیست و تمهیداتی در این مورد در نظر گرفته و متقاعد شده سهامش در خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند و مجلس هم از این دیدگاه استقبال خواهد کرد. وی با بیان اینکه اگر فضای رقابتی در خودرو‌سازی وجود داشته باشد، مدیران لایق از سفارشی تمییز داده می‌شوند، گفت: فردی که با لابی‌گری به مدیریت برسد، در میدان عمل موفق نخواهد بود، اما اگر در فضای مدیریتی از دانش مدیران لایق و فعالان اقتصادی موفق و شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده کنیم، در این صورت اهداف و برنامه‌ها در موارد مختلف از جمله خودروسازی به سود جامعه پیش خواهد رفت.