بورس کالا در هفته پایانی اردیبهشت، پذیرای عرضه خودرو در بورس‌کالا بود و معاملات آن با خودروی کارآ آغاز شد. با آماده بودن بسترها و زیرساخت‌‌‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا، هدف از این رویکرد، استفاده از بازار شفاف و رقابتی و فروش با قیمت منصفانه است و چهارشنبه این هفته نیز عرضه‌‌‌های جذاب خودرو بر تابلوی بورس پیگیری می‌شود. در همین زمینه، کارشناسان و متخصصان، عرضه خودرو در بورس ‌کالا را راهکاری برای شفاف شدن فرآیند معاملات خودرو می‌‌‌دانند و تاکید دارند در صورتی که عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، بازار خودرو به مرز تعادل نزدیک می‌شود. بیشتر نمایندگان خانه ملت هم هم‌سو با طیف کارشناسان تاکید دارند با شفاف شدن فرآیند معاملات خودرو از طریق عرضه در بورس کالا، زمینه‌‌‌های بروز رانت، به صفر تمایل دارد و سیاستگذار می‌تواند با تنظیم عرضه و تقاضا، بازار را به شرایط متعادلی برساند. محسن علیزاده و مسلم صالحی، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم‌سو با این نظرات و حمایت از عرضه خودرو در بورس تاکید دارند: عرضه خودرو در بورس ‌کالا ضمن شفافیت در نظام توزیع، باعث شکل‌‌‌گیری رقابت سالم در میان خودروسازان می‌شود.

علیزاده که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، در این خصوص می‌‌‌گوید: با عرضه خودرو در بورس و شرایط رقابتی با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، رانت از بین می‌رود. او ادامه داد: برای رهایی از فرآیند غیر‌شفاف و حذف نظام ناکارآمد فعلی توزیع، راهکار اصولی و هدفمند، عرضه در بورس کالاست. این عضو ناظر در مجلس در شورای ‌‌‌عالی بورس تصریح می‌کند: با رونق معاملات خودرو در بورس ‌کالا و حمایت کامل دولت از این شیوه شفاف معاملات، می‌توان شاهد از بین رفتن حاشیه بازار و حذف شکل‌‌‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در بازار آزاد بود و به این ترتیب سودی که تاکنون از فاصله زیاد قیمت‌های کارخانه و بازار به جیب دلالان می‌‌‌رفت، این بار به تولیدکننده و همچنین با کشف قیمت‌های معقول‌‌‌تر به مصرف‌کننده می‌‌‌رسد.

همچنین مسلم صالحی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر در مجلس در شورای‌‌‌ عالی بورس نیز در این‌باره می‌‌‌گوید: عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان را به شرایط رقابتی نزدیک می‌کند و سبب می‌شود از طریق سازوکار رقابتی اقدام به فروش تولیدات خود کنند. بنابراین این اقدام عاملی در جهت توسعه خطوط تولید خودروسازان به شمار می‌رود.  به گفته این دو نماینده مجلس، باید سود حاصل از معاملات به جای دلالان به تولید سرازیر شده و صرف توسعه شود. از سوی دیگر عرضه در بورس ‌کالا سبب تسریع دسترسی مصرف‌کننده و مردم به خودرو می‌شود. صالحی و علیزاده، هر دو بورس ‌کالا را عامل شفاف‌‌‌سازی معاملات خودرویی می‌‌‌خوانند و می‌‌‌گویند: چنانچه برنامه دولت ایجاد شفافیت و تعادل‌بخشی به بازار خودرو است، باید بداند این موضوع از بستر بورس ‌کالا می‌‌‌گذرد.