اما در میان تعهدات ۱۵گانه سازمان ملی استاندارد که از خودروسازان اخذ شده برخی بیش از بقیه جلب توجه می‌کند. در این زمینه به خودروسازان تکلیف شده چنانچه فاصله زمانی تولید تا عرضه بیش از دو ماه باشد، خودروساز باید نسبت به هماهنگی با شرکت بازرسی طرف قرارداد برای بازرسی مجدد از تمام قطعات پلاستیکی، پلاستیکی و پلیمری، باطری، شن‌‌‌زدگی و فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌‌‌های ناشی از عوامل طبیعی برای خودروهای یادشده برنامه‌ریزی کند و گزارش نهایی را در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار دهد. در مصوبه دیگری نیز به خودروسازان گوشزد شده در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذی‌ربط تاثیر می‌‌‌گذارد، سازمان ملی استاندارد را آگاه کنند. خودروسازان همچنین قبول کردند چنانچه به دلیل عدم‌اجرای تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی خسارتی وارد شود در جهت جبران خسارت‌های واردشده حرکت کنند. سازمان ملی استاندارد شرکت‌های خودروساز را موظف به کنترل فرآیند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط، محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد شدند. چنانچه مغایرت کیفی در محصول نهایی باشد، مسوولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و‌‌‌ آینده متوجه واحد تولیدی کالا یا ارائه‌‌‌دهنده خدمت است.

مصوبه‌ای نیز در ارتباط با فروش خودروسازان ارائه شده است. بر این اساس خودروسازان متعهد می‌شدند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیش‌‌‌فروش خودروها اکیدا خودداری کنند. در یکی دیگر از مصوبات ۱۵گانه، شرکت‌های خودروساز متعهد شدند نسبت به عقد قرارداد و به‌کار‌‌‌گیری شرکت‌های بازرسی تایید‌صلاحیت‌شده طبق نظر سازمان ملی استاندارد اقدام کرده و همکاری لازم را در اجرای همه ضوابط انجام دهند. خودروسازان همچنین ملزم به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول (QR CODE) به منظور ردیابی و نظارت‌‌‌های مردمی بوده و چنانچه گزارش‌های مردمی که توسط سازمان ملی استاندارد بررسی شده، تایید شود خودروسازان مکلف به دادن فراخوان جهت رفع مغایرت‌های مطرح‌شده هستند. طی مصوبه‌ای دیگر خودروسازان قبول کردند آن دسته از کالاهایی را که دارای استاندارد ملی ایران هستند تنها از تولیدکنندگانی که پروانه استاندارد دارند، تامین کنند. در میان مصوبات سازمان ملی استاندارد به عیوب پرتکرار نیز توجه شده است. خودروسازان باید اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش‌شده در ارزیابی‌‌‌های دوره‌‌‌ای را اجرا کرده و از تکرار آن در ارزیابی‌‌‌های بعدی جلوگیری کنند.

خودروسازان همچنین موظف شدند با هماهنگی سازمان ملی استاندارد نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تاییدصلاحیت‌شده، متناسب با خطوط و شیفت‌‌‌های تولیدی خود برنامه‌ریزی کنند. سازمان ملی استاندارد همچنین شرکت‌های خودروساز را به اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به شماره ۱۹۱۱۷ مکلف کرده است. مصوبه دیگر نیز خودروسازان را مکلف کرده نسبت به اجرای کلیه استانداردها و الزاماتی که حسب بند یک مصوبات نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد تعلیق شده روی کلیه محصولات تولیدی خود اقدام کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند