کارگران شرکت خودروسازی سانگ‌پونگ کره‌جنوبی که درواقع زیرشاخه شرکت چینی SAIC است، روز گذشته و پس از حدود سه هفته اعتصاب به سرکارهای خود بازگشتند.اختلاف از زمانی آغاز شد که کارگران سانگ‌پونگ خواستار رشد ۵/۴درصد حقوق و مزایای خود شدند اما این درخواست با مخالفت مدیران این شرکت و شرکت مادر در چین روبه‌رو شد. در ادامه کارگران سانگ‌پونگ دست به اعتصاب‌ زدند و مطالبات جدیدی چون خودداری از حذف فرصت‌های شغلی خبر دادند.به‌رغم پایان اعتصاب، پرونده شکایت کارگران این شرکت که تعدادی از مدیران را به سرقت تکنولوژی مونتاژ این شرکت متهم کرده‌اند کماکان در دستگاه قضایی کره‌جنوبی در دست رسیدگی است.