مدیرعامل ساپکو، میانگین ارزبری هر خودرو در کل شبکه تامین را هزار و ۷۱۵ یورو دانست و گفت: سهم مواد اولیه ۶۳۵ یورو و سهم قطعات الکترونیک هر خودرو ۵۲۰ یورو است.  وی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۲ میلیون برد الکترونیکی در صنعت خودرو مصرف شده و این در حالی‌ است که کشور ما در زمینه خودکفایی صنایع نیمه‌هادی درحال توسعه است.  پیرمحمدی افزود: ۵۶۰ یورو باقیمانده از ارزبری هر خودرو باقیمانده قطعات خودکفا نشده است که خودکفایی این قطعات به عنوان اصلی‌ترین رویکرد در صنعت قطعه‌سازی، سرلوحه برنامه‌های گروه صنعتی ایران خودرو در نهضت خودکفایی قطعات است.

پیرمحمدی ضمن تاکید بر رویکرد گروه صنعتی ایران خودرو، ساپکو و شبکه تامین بر توسعه محصول، اظهار کرد: تولید دنا پلاس توربو اتوماتیک با پنج ستاره کیفیت، تولید محصول تارا در دو مدل اتوماتیک و دستی، برنامه‌ریزی تولید خودرویk۱۲۵، برنامه‌ریزی تولید موتور سه سیلندر، تولید هفت هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه سنگین تا پایان سال و برنامه‌ریزی تولید ۱۷ هزار دستگاه از این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که گروه صنعتی ایران‌خودرو در شرایط تحریم‌ها از توسعه محصول غافل نمانده است.