با توجه به دفع غیرقانونی پسماند حاصل از واحدهای تصفیه‌کننده روغن دست دوم موتور خودرو، توجه بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست به نوع فعالیت این واحدها و تاکید بیشتر بر استفاده از تکنولوژی جدید ضروری است.

به گزارش ایسنا، شکرا... فائز، معاون برنامه‌ریزی و امور تولید شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، با بیان این مطلب و با اشاره به دفع غیرقانونی پسماند حاصل از تصفیه روغن دست دوم موتور خودرو در شهرک اشتهارد اظهار کرد: تکنولوژی که برای این کار استفاده می‌شود، قدیمی ‌است و در تمام دنیا برای این کار از سیستم و تجهیزات جدیدی استفاده می‌شود که به این ترتیب زباله‌های تولیدی قابل استفاده در تولید آسفالت خواهد بود. وی ادامه داد: کسانی که در شهرک اشتهارد به این کار مشغول هستند، به منظور برخورداری از سود بیشتر تمایلی به استفاده از تجهیزات و تکنولوژی جدید ندارند و با توجه به این که محلی برای دفع زباله به آنها معرفی نشده، نسبت به دفع آن به صورت غیرقانونی اقدام می‌کنند.