روسیه، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازارهای هدف صادرات ۲۰۶ آریان است. به گزارش ایلنا، حسین نجاری، مدیر پروژه ۲۰۶ آریان، با بیان این مطلب، افزود: طی ۳ ماه، ۴هزار دستگاه ۲۰۶ آریان به این کشورها صادر می‌‏شود. مدیر پروژه ۲۰۶ آریان، در خصوص تفاوت‌‏های ۲۰۶ آریان صادراتی و آریان تولید داخل، خاطرنشان‌‏ کرد: خودروی صادراتی فقط باید مطابق مقررات کشور واردکننده تولید شود.

نجاری با بیان این که ۲۰۶ آریان، استاندارد یورو ۳ را پاس می‌‏کند، خاطرنشان‌‏کرد: این خودرو قابلیت تطبیق بر استاندارد یورو ۴ را دارا است. مدیر پروژه ۲۰۶ آریان، در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان توقف صادرات آریان به ترکیه مانند توقف صادرات سمند، اظهار داشت: با توجه به این که پژو در ترکیه نمایندگی دارد، صادرات آریان به ترکیه مشکلی به وجود نمی‌‏آورد.

نجاری اظهار داشت: کشورهای شمال آفریقا و در آینده کشورهای اروپایی، از جمله بازارهای هدف آتی ۲۰۶ آریان است.

وی افزود: زمانی که ۲۰۶ آریان وارد شبکه فروش پژو شود، این خودرو به تمام بازارهای پژو صادر خواهد شد.

مدیر پروژه ۲۰۶ آریان، با بیان این که تولید این خودرو تا سال ۲۰۱۵ ادامه دارد، تصریح‌‏کرد: ۲۰۶ همچنان در رده رقابت‌‏پذیری کشورهای اروپایی قرار دارد. وی افزود: در صورت داشتن توجیه اقتصادی، ۲۰۶ برای تمام کشورها مطابق درخواستشان تولید می‌‏شود.