روز گذشته همزمان با آغازین روز تعویض تاکسی‌های فرسوده مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور و مدیرعامل تاکسیرانی شهری، طی نشست مطبوعاتی در وزارت کشور بار دیگر به تشریح شرایط و تسهیلات برای تعویض و نوسازی خودروهای فرسوده پرداختند. در این نشست، مدیرعامل تاکسیرانی شهری کشور با اعلام نیاز ناوگان تاکسیرانی کل کشور به توسعه و نوسازی، توجه و اهتمام دولت را در گنجاندن بودجه مناسب در تبصره ۱۳قانون بودجه ۸۵، گامی‌مهم در تعویض خودروهای فرسوده خواند.

«جواد صادقی مجد» در این نشست اظهار داشته است که آنچه در این تبصره گنجانده شده توجه به مطالبات ۴۰ساله ناوگان تاکسیرانی کشور و تاکسیرانان محترم است.

وی تعداد ۲۷۰شهر کشور از مجموع ۴۵۳شهر را حائز دریافت این تسهیلات برای خارج کردن تاکسی‌های فرسوده اعلام کرد.

صادقی مجد، میزان انجام سفرهای شهری توسط تاکسی‌ها را در زمان حاضر ۹میلیون سفر در سال عنوان کرد و افزود: سهم تاکسیرانی از مجموع سفرهای درون شهری ۲۰درصد است که با حفظ همین درصد تا پایان برنامه چهارم ‌باید از نظر تعداد سفرها به ۱۸میلیون در سال افزایش یابد. مدیرعامل تاکسیرانی شهری کشور خاطرنشان کرد: در زمان حاضر یک دهم مصرف سوخت کشور به‌ مبلغ ۷۲۴میلیارد تومان توسط ناوگان تاکسی‌های‌ کشور مصرف می‌شود که ‌باید بر اساس یک الگوی مناسب و تغییر سوخت تاکسی‌های کشور، این مبلغ به سرعت کاهش یابد.

وی از ورود تاکسی‌های پراید به ناوگان تاکسیرانی شهری خبر داده و تاکید کرده است: به دلیل ارزان بودن و برخی مولفه‌های دیگر از جمله ساخت داخل بودن و مجهز بودن به کولر، پیشنهاد ورود ۲۰هزار دستگاه پراید به ناوگان‌ تاکسیرانی کشور داده شده و قرار است حدود ۱۰هزار دستگاه سمند «ای ال» هم به این تعداد اضافه شود.

صادقی مجد با اشاره به طرح ساماندهی حدود ۸۰هزار دستگاه خودروی پلاک سفید که در زمان حاضر به حمل‌ونقل مسافر مشغولند، افزود : این تعداد از خودروهای پلاک شخصی نیز که عموما فرسوده هستند به زودی ساماندهی و در اولویت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به‌عنوان تاکسی قرار خواهند گرفت.