کامیون‌های بنز آکسور، رنو میدلام و ایویکویورو کارگو و اتوبوس اسکانیا با کیفیت‌ترین خودرو سنگین ساخته شده در ایران شناخته شدند. به گزارش ایسنا، براساس آخرین بررسی‌های شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خرداد ماه، اتوبوس اسکانیا C۱۲ با ۵۸ امتیاز منفی و کامیون‌های بنز آکسور، رنو میدلام و ایویکویورو کارگو بدون امتیاز منفی با کیفیت‌ترین‌ خودروهای سنگین بودند.

براساس بررسی‌های ایدرو، در بخش کامیون به ترتیب بنز اکسور، رنو میدلام‌، یورو کارگو‌، رنو بادسان‌، ولوو FH۱۲، ولوو FM۹ و ایسوزو به ترتیب با صفر، صفر، صفر، ۱۵‌، ۲۶‌، ۹/۲۶ و ۳۸ امتیاز منفی در حد کیفیت خیلی خوب قرار داشتند.

این در حالی است که تمام کامیون‌های با کیفیت ساخت داخل به غیر از رنو بادسان درصد ساخت داخل پایینی دارند.

کامیون هیوندای با ۷۹ امتیاز منفی در کیفیت خوب قرار دارد. در‌حد‌استاندارد قابل‌قبول نیز به ترتیب کامیون بنز LP، بنز WH‌، آذرخش و کامیون آتگو به ترتیب با ۱۱۲، ۱۲۱‌، ۱۲۶ و ۱۶۷ امتیاز منفی قرار دارند. این در حالی است که کامیون M۶ ساخت آمیکو با ۲۵۸ امتیاز منفی در حد غیر‌قابل قبول قرار دارد.

در بخش اتوبوس نیز به ترتیب اتوبوس اسکانیا C۱۲ و ولوو B۷ با ۵۸ امتیاز منفی در حد استانداردهای خیلی خوب قرار دارند. اتوبوس بنز OMG و مگاترنس، مینی‌بوس کروز و میدی باس مان با ۱۲۸‌، ۱۳۰، ۱۳۸ و ۱۴۵ امتیاز منفی در حد قابل قبول هستند.

اتوبوس بعثت نیز با امتیاز ۱۵۵ در حد غیر‌قابل قبول است. گفتنی است که بر خلاف کامیون‌ها، اتوبوس‌های تولیدی در ایران که با کیفیت به شمار می‌روند، درصد ساخت داخل مناسبی دارند.