یک مبتکر دستگاه فیلترینگ (تصفیه) هوای دو مرحله‌ای خودرو کارخانه‌ها را طراحی کرد. حسین معصوم‌زاده طراح این دستگاه در گفت‌وگو با فارس، ساخت ماکت اولیه دستگاه در سال‌های ۸۲ و ۸۳ شروع شده و در ۱۵بهمن ۸۴، آن را در اداره ثبت مالکیت صنعتی ثبت کرده است.

این مبتکر گفت: هدف از ایجاد اولین دستگاه کاهش آلودگی محیط‌زیست شهرهای بزرگ ناشی از آمدوشد خودروها است.

وی افزود: دستگاه شامل دو قسمت به‌هم چسبیده است که در قسمت انتهایی خودرو لوله اگزوز قرار می‌گیرد و یا در مسیر اولیه اگزوز نصب می‌شود و دارای دو ورودی و خروجی هوا است که در قسمت ورودی هوای آلوده وارد شده و از قسمت خروجی آن هوای تمیز خارج می‌شود.