مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به آخرین آمار ترخیص خودرو از گمرک اظهار کرد: براساس مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر ورود خودروی خارجی از ۱۶ دی ماه ۹۷ تا تاریخ ۱۶ تیرماه سال‌جاری به کشور، در این مدت ۶ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودروی وارداتی از گمرک ترخیص شده است. وی ادامه داد علاوه بر آمار فوق بالغ‌بر هزار و ۴۸دستگاه خودرو نیز با وجود آنکه اظهارشده و پروانه گمرکی دریافت کرده‌اند به‌دلیل آنکه در مهلت یاد شده نتوانستند از گمرک خارج شوند، امکان ترخیص ندارند. ارونقی ادامه داد:‌ برای این خودروها قرار شد پیش‌نویسی از سوی دستگاه‌های مربوطه مبنی‌بر تمدید مهلت زمانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد تا این مانع برطرف شود.

 

این مطلب برایم مفید است