مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت، مشکل خودرو‌های دارای کسری قطعه را نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید در خودروسازان و عدم تامین برخی قطعات الکترونیکی و ایمنی دانست و اظهار کرد: ‌با پای کار آمدن شرکت‌های دانش بنیان، روند بومی‌سازی قطعات حساس و الکترونیکی خودرو‌ها سرعت می‌گیرد. صادقی تاکید کرد: ‌براساس آمار اعلامی از سوی ایران خودرو، این شرکت از هفتم خرداد تاکنون بیش از ۲۳ هزار دستگاه خودرو ناقص را تکمیل و تحویل مشتریان داده است. وی توسعه داخلی‌سازی را تنها راه بقا و ارتقای صنعت خودروی کشور دانست. مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت تاکید کرد:‌ در شرایط فعلی انتخابی جز افزایش توان ساخت داخل درخودرو‌سازی و قطعه‌سازی نداریم و باید خرید قطعه از خارج کاهش یابد.

 

 

این مطلب برایم مفید است