فروش به خریداران خصوصی نیز با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شد. فروش خودروهای دیزلی همچنان با افت فروش ۴/  ۹ درصدی روند نزولی خود را ادامه داد و سهم این خودروها از بازار بریتانیا به ۹/  ۲۸ درصد رسید. خودروهای بنزینی نیز با تجربه افت فروش ۳ درصدی، ۶۴ درصد از این بازار را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که فروش خودروهای برقی با افزایش ۱۳ درصدی مواجه شد تا به این ترتیب سهمی ۴/  ۶ درصدی در بازار خودروی بریتانیا برای خود دست‌و‌پا کنند. در عین حال فروش خودروهای پلاگین‌هیبریدی، کاهش معنادار ۳۴ درصدی را داشته که به گفته کارشناسان درپی لغو مشوق‌ها پیش از زمان مناسب رقم خورده است. مایک هاوس، مدیرعامل این نهاد صنعتی می‌گوید که بریتانیا در این شرایط به مشوق‌های خرید خودروهای پاک نیاز دارد.

این مطلب برایم مفید است