محمدرضا نجفی‌منش تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ را ناممکن ندانست، اما آن را مشروط به تامین چند عامل اساسی عنوان کرد.این مقام صنفی، نخستین شرط برای تحقق این هدف را تعدیل قیمت قطعات عنوان کرد؛ زیرا به اعتقاد وی قطعه‌سازان علاوه‌بر افزایش قیمت مواد اولیه، با افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌های کارکنان در سال جدید مواجهند.وی خواستار آن شد تا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز حداکثر یک ماهه (یعنی یک ماه پس از تحویل کالا) انجام شود؛ زیرا قطعه‌سازان مزیت خرید اعتباری را از دست داده‌اند و باید مواد مورد نیاز خود را نقدی خریداری کنند.نجفی‌منش، همچنین تسهیل در تامین قطعات و مواد مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی را خواستار شد تا فرآیند تولید، زمانبر و فرسایشی نشود.وی یادآور شد: برای تامین مواد خارجی مورد نیاز که امکان تولید داخل آنها وجود ندارد، هرچند تامین بخشی از آنها به استان‌ها واگذار شده، اما هنوز زمانبر است و برای تخصیص ارز آن از سوی بانک مرکزی مشکل وجود دارد؛ همچنین قطعه‌سازان خواهان آن هستند که تامین مواد داخلی نیز بیش از یک هفته به طول نینجامد.وی ادامه داد: برخی دیگر از مطالبات قطعه‌سازان از سال گذشته حل نشده باقی مانده که یکی از آنها پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی به نرخ نیمایی است.