این سازمان می‌گوید نقص عملکرد این سیستم می‌تواند به‌دلیل فرسودگی پوشش چرم صندلی خودروهای یاد شده در طول زمان رخ دهد. به این‌ ترتیب احتمال باز شدن کیسه هوای سمت سرنشین جلو حتی در زمانی که یک کودک در صندلی حضور داشته باشد وجود دارد. در مجموع تعداد ۳۱ هزار و ۳۰۲ دستگاه سوزوکی گرند‌ویتارا و کیزاشی مشمول این فراخوان خواهند بود. تعمیرگاه‌های مجاز سوزوکی برای حل این مشکل اقدام به تعویض کوسن تحتانی صندلی جلو خواهند کرد و البته هیچ هزینه‌ای برای این کار دریافت نخواهد شد. سوزوکی در اواخر سال ۲۰۱۲ و به‌رغم فروش خوبی که در بازار آمریکا داشت از این کشور خارج شد. البته فروش این خودروساز در آمریکا هیچ‌گاه به اندازه رقبای شناخته شده نبود و به همین دلیل بخش آمریکایی سوزوکی سرانجام ورشکست شد.