بریتانیا، پنجمین اقتصاد بزرگ جهانی، قرار است تا ۲۹ مارس از اتحادیه‌اروپا خارج شود اما توافقی که قرار بود میان لندن و بروکسل حاصل شود از نمایندگان پارلمان بریتانیا رای اعتماد نگرفت که این امر موجب شده است احتمال برگزیت سخت قوت بیشتری بگیرد. یکی از ریسک‌های برگزیت آنکه ممکن است موتورهای تولید شده در بریتانیا دیگر جزو کالاهای اروپایی محسوب نشوند که از این رو می‌تواند با تعرفه‌های تجاری مواجه شود. یکی از مقامات بی‌ام‌و از ظرفیت کارخانه «استیر» اتریش برای جایگزینی با کارخانه بریتانیا در تولید موتورها خبر داده اما با این حال این تصمیم هنوز نهایی نشده است. صنعت خودروی بریتانیا ۸۵۰ هزار پرسنل دارد و اغلب آن نیز در اختیار خودروسازان خارجی است. درصورت برگزیت سخت ممکن است شغل صد‌ها هزار نفر از این افراد با تهدید مواجه شود.