بر این اساس، تولید این محصول در ایران‌خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو شده؛ یعنی این شرکت با وجود تولید ۴۸ دستگاه در بهمن‌ماه سال گذشته، بهمن امسال هیچ تولید ونی نداشته است. پس از آن، سروش دیزل مبنا نیز با تولید ۳۰ دستگاه در بهمن‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸۵ دستگاه تولید کرده، افت تولید ۷/ ۶۴ درصدی را تجربه کرده است. تولید انواع ون در سایپا نیز در بهمن‌ماه امسال پنج دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هیچ تولید ونی نداشته، افزایش را تجربه کرده است.اما آمار تجمیعی تولید ون در ۱۱ ماه سال‌جاری تا پایان بهمن‌ماه نشان می‌دهد که طی این مدت تولید ون رشد ۶/ ۵۶ درصدی داشته و میزان تولید از ۷۹۳ دستگاه در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۶ به ۱۲۴۲ دستگاه رسیده است.