در توضیحات گمرک ایران آمده است: مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک در تاریخ  ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۹۷ در مکاتبه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده بود که نسبت به تحویل خودروهای موجود موضوع ثبت‌سفارش‌های تاییدنشده به نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام و پس از صدور قبض انبار، نسبت به درج در پرونده متشکله اقدام کنند.

بنابراین در بخشنامه جدید به تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۷ مجددا به گمرکات تاکید شد که این خودروها به هیچ عنوان مشمول مصوبات هیات محترم وزیران و دستورالعمل بند ۷ مصوبه شماره ۲۸۹۸۹۹/ ۶۰ مورخ  ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و صراحتا اعلام شد که از تحویل خودروهای موجود موضوع پرونده قاچاق مرتبط با ثبت‌سفارش‌های تایید نشده، به‌عنوان کالای متروکه به نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جلوگیری و خودروهای قاچاق موردنظر باید همچنان در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحویل نمایندگی‌های مذکور شوند.

بدیهی است بخشنامه جدید گمرک در این خصوص فقط برای تعیین تکلیف گمرکات همزمان با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت برای ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی صادرشده و پیش از این در تاریخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۹۷ در زمینه تحویل خودروهای موضوع ثبت‌سفارش‌های تایید نشده به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای تعیین تکلیف با گمرکات مکاتبه و اقدامات مرتبط در همان زمان به‌عمل آمده است.