سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با اعلام شرایط شماره‌گذاری خودروهای گذر موقت، اظهار کرد: برابر دستورالعمل صادره ارائه معرفی نامه از گمرک ترخیص‌کننده با مهر برجسته، ارائه پروانه سبز گمرکی یا کارنه دوپاساژ و ارائه مدرک احراز هویت شامل گذرنامه یا اقامت کشور مبدا و گواهینامه رانندگی مجاز و معتبر و برای اتباع خارجی روادید (ویزای) معتبر برای شماره‌گذاری خودروهای گذر موقت الزامی است. وی افزود: مالکان این دسته از خودروها باید به نزدیک‌ترین واحد شماره‌گذاری به گمرک ترخیص‌کننده به همراه مدارک مربوطه به همراه خودرو برای بازدید مراجعه کنند. رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا زمان انقضای مجوز تردد در کشور نیز به‌عنوان یکی دیگر از الزامات شماره‌گذاری خودروهای گذر موقت است، تصریح کرد: مالکان این دسته از خودروها باید نسبت به پرداخت وجه پلاک برابر تعرفه مصوب به مبلغ یک میلیون ریال و فیش هزینه حق معتبر به مبلغ ٢٠٠ هزار ریال نیز اقدام کنند.