وی درخصوص مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی نیز اظهار امیدواری کرد از محل ۴۰هزار میلیارد تومانی که برای توسعه صنایع اختصاص یافته است، اعتباراتی برای خودروسازهای بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری قطعه‌سازها و خودروسازها را درشرایط کنونی ضروری برشمرد و گفت: ورود مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌ساز‌ها نیز با همکاری بانک‌مرکزی و گمرک پیگیری و موانع پیش‌رو برای ورود برخی قطعات به کشور مرتفع خواهد شد. به گفته مقیمی گشایش ارز برای واردات مواد اولیه با توجه به موضوع ساخت داخل برخی قطعات خودرو در کشور با حساسیت ویژه‌ای صورت می‌گیرد و در این خصوص قطعاتی که تولید داخل آنها در کشور توجیه اقتصادی ندارد به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.