مازیار بیگلو با اعلام اینکه این هفته اولین سری از طلب قطعه‌سازان از خودروسازان توسط بانک تجارت پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: براساس توافقات به عمل آمده در هفته‌های آینده نیز بانک‌های ملی و صادرات وجوه تعیین شده را از طرف خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهند کرد.دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: ظرف دو هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان از طرف ایران خودرو و ۲ هزار میلیارد تومان نیز از سوی سایپا به حساب قطعه‌سازان واریز خواهد شد، در مورد افزایش قیمت نیز باید بگویم هم‌اکنون قطعه‌سازان در حال ارائه مدارک و رایزنی‌ها با خودروسازان هستند؛ البته تعدادی از قطعه‌سازان توافقات را انجام داده و در مرحله فاز اجرایی اعمال افزایش قیمت‌ها قرار دارند. وی درخصوص میزان افزایش قیمت قطعات نیز گفت: مطابق تصمیمات گرفته شده، میانگین افزایش قیمت قطعه ۷۰ درصد خواهد بود که البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است.