به این ترتیب با توجه به اینکه خودروهای قاچاق تحت اختیار سازمان اموال تملیکی از گذشته نیز هنوز تعیین تکلیف نشده و همچنان خاک می‌خورند باید منتظر ماند و دید که برای تعداد زیادی از سواری‌های وارداتی چه تصمیمی گرفته می‌شود؟ در این زمینه جمشید قسوریان جهرودی، رئیس سازمان اموال تملیکی به «ایرنا» گفته است خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز نباشد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در انبارهای سازمان نگهداری می‌شود.وی همچنین تاکید کرده که حاصل فروش این اموال پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ که شامل حقوق و عوارض گمرک و مالیات است، به صاحبان کالا عودت داده می‌شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود خودروهایی که حالا حکم قاچاق به خود گرفته و بیشتر در بنادر استان‌های هرمزگان و بوشهر خاک می‌خورند به‌عنوان قاچاق، صادرات مجدد شود.