مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با تاکید بر اینکه از طریق سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو  امکان ثبت‌سفارش فقط برای خودروهای در گمرک مانده فراهم شده است، افزود: براساس مصوبه هیات وزیران خودروهایی که تا تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۷ دارای قبض انبار هستند، می‌توانند ثبت‌سفارش شوند و این امکان برای خودروهایی که بعد از این تاریخ دارای قبض انبار هستند، فراهم نیست.وی همچنین تاکید کرد: سایت ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای جدید نیست. نیازی بیان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد خودروهایی که تا تاریخ ۱۶/ ۱۰/ ۹۷ دارای قبض انبار گمرک بودند می‌توانستند با ثبت‌سفارش از گمرکات ترخیص شوند، اما بعد از مدتی تاریخ مذکور به ۱۶/ ۰۵/ ۹۷ اصلاح شد و امکان ترخیص فقط برای خودروهایی فراهم شد که دارای تاریخ قبض انبار قبل از ۱۶ مرداد ۹۷ باشند.

وی در پاسخ به این سوال که  با توجه به  اینکه گفته می‌شود، امکان جعل قبض انبار وجود دارد،  آیا نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد تا فقط خودروهای مانده در گمرکات که دارای شرایط مذکور هستند ثبت‌سفارش شوند و خودرویی اضافه‌تر از گمرکات ترخیص نشود، گفت: مسوولیت بررسی  اصالت و تایید قبض انبار خودروها با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و در دستورالعمل ۲۰ ماده‌ای وزیر صنعت که درباره نحوه ثبت‌سفارش و ترخیص خودروهای در گمرک مانده ابلاغ شد، تمام این موارد به صراحت ابلاغ شده است.

نیازی بیان کرد: بر مبنای بند ۷ دستورالعمل هیات وزیران، وزیر صنعت موظف شد تا ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب قوانین مربوط ابلاغ کند که پیرو آن وزیر صنعت یک دستورالعمل ۲۰ ماده‌ای ابلاغ کرد و در آن دستورالعمل تمام وظایف سازمان‌های مربوطه ذکر شده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزرات صنعت بیان کرد: در دستورالعمل مذکور ذکر شده که سازمان حمایت، معاونت امور صنایع وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی چه نقشی دارند و چگونه نظارت  داشته باشند. وی افزود: اطلاعات موجود در مورد خودروهای در گمرک مانده در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بنابراین گمرک برای ثبت‌سفارش می‌تواند اطلاعات موجود را بررسی کند تا فقط خودروهای موجود در گمرک که دارای قبض انبار به تاریخ ذکر شده هستند ثبت‌سفارش شود و خودروی دیگری ثبت‌سفارش نشود.

نیازی بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای نظارت بعید می‌دانم که خودرویی به غیر از خودروهای موجود در گمرکات امکان ثبت‌سفارش یابد؛ زیرا گمرک و سازمان بنادر برای تمام خودروهای موجود قبض انبار صادر کرده‌اند و حتی بعد از اصلاحیه تاریخ قبض انبار برآورد شد که ۵۰ درصد از خودروهای موجود در گمرکات یعنی خودروهایی که دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ هستند، نمی‌توانند ثبت‌سفارش شوند.