فرشاد مقیمی ضمن تاکید بر زمان‌بر بودن تحویل خودروهای معوق به‌دلیل نیاز به دور زدن تحریم‌ها گفت: در هر صورت، شرایط تحریم وجود دارد؛ ولی آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این است که مکانیزم‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها با هدف واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان به‌منظور حفظ و ادامه چرخه تولید با جدیت دنبال می‌کنیم.مقیمی افزود: اگر دشمنان ما به تحریم‌های هوشمندانه اشاره می‌کنند، ما نیز راهکارهای هوشمندانه برای مقابله با این تحریم‌ها داریم و هدف اصلی ما حفظ تولید و بازگشت خودروسازان به سطح تولید گذشته است. وی درباره حفظ حقوق مشتری گفت: نمایندگانی ازسوی سازمان حمایت در خودروسازی‌ها مستقر شده‌اند تا مشتری‌مداری به‌طور کامل در شرکت‌های خودروسازی رعایت شود و با رعایت ضوابط و قواعد و قانون مدنی و با حفظ چارچوب‌ها و رضایت نسبی مشتریان، خودروها تحویل داده شود.