رحمانی درباره مشکل خودروسازان در تحویل خودرو گفت: در چند ماه اخیر، قطعه‌سازان با مشکلاتی مواجه شدند و در نتیجه تولید خودرو نیز افت کرد؛ اما با حمایت دولت و همت قطعه‌سازان روند نزولی تولید متوقف و روند صعودی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهدات خودروسازان به دولت برای تحویل خودروها، افزود: به خودروسازان دستور داده شده که ۸۰ درصد از تولید روزانه خود را به اجرای تعهداتشان اختصاص بدهند.

وی با بیان اینکه، صنعت خودرو کشور از صنایع مادر است، تاکید کرداین صنعت در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو است. همچنین رحمانی درباره برنامه دولت برای کاهش قیمت خودروگفت: با افزایش تولید خودرو، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند که همین امروز هم این روند آغاز شده است. بنده نیز دستور داده‌ام که خودروسازان با افزایش تولید، عرضه را افزایش دهند که مانند گذشته، شاهد بازار سیاه نباشیم.