محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه متوسط قیمت قطعات باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد، افزود: رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو نمی‌تواند تامین‌کننده نظر قطعه‌سازان برای تعدیل قیمت قطعات باشد. وی تاکید کرد: اگر تعدیل قیمت مدنظر قطعه‌سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه با مخاطره مواجه می‌شود. اما رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این مورد گفت: اتفاقات ارزی آغاز امسال و تحریم‌ها رشد ۸۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه را رقم زد. این در حالی بود که قطعه‌سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز و فروش به یک سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه بودند.

وی بیان کرد: هنوز در حوزه واردات بخشی از مواد اولیه خارجی و نیز پرداختی‌های خودروسازان که به پنج ماه رسیده، با مشکل مواجهیم. وی افزود: اگر خودروسازان به‌دنبال افزایش تیراژ هستند، باید پرداختی خود به قطعه‌سازان را حداقل به ۲ ماه کاهش دهند. وی افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ در مرحله نخست را ناکافی برشمرد و گفت: چون هزینه‌های تامین مواد اولیه برای قطعه‌سازان حداقل ۸۰ درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو نمی‌تواند برای تعدیل قیمت قطعه‌سازان کافی باشد. رضایی خاطرنشان کرد: صنعت قطعه برای تداوم فعالیت‌های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که تاکنون مقرر شده ۸۰۰ میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یابد. وی تاکید کرد: به روز شدن قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی، فوری‌ترین نیازهای این صنعت به حساب می‌آیند.