براساس بخشنامه مزبور، باید این کالاها، ثبت‌سفارش معتبر و قانونی مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی از تاریخ ۲۶ آذرماه امسال یا قبل از آن داشته باشند. همچنین قبض انبار معتبر مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی قید شده به ثبت‌سفارش‌های ۲۶ آذرماه را داشته باشند.  معاون فنی گمرک در بخشنامه تاکید کرده که صدور و ابلاغ مفاد مزبور، به منزله اعلام تصمیمات جدیدی درباره واردات یا ترانزیت کالاهای بدون انتقال ارز یا گروه چهارم کالایی به مقصد مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی نبوده و محدودیت‌های مقرراتی وضع شده درخصوص این اقلام، به قوت خود باقی است و مسوولیت حسن اجرای بخشنامه برعهده بالاترین مقام آن گمرک است.