رحمانی تاکید کرد: در مورد قیمت اما یک واقعیت موجود در بازار آزاد داریم که باید باشد و تفاوتی بین این قیمت با کارخانه هم هست، اما اینکه بگوییم قیمت تمام‌شده پایین یا بالاست، جای بحث دارد و نباید این‌دو را با هم عوض کنیم.وی ادامه داد: ما فعلا دنبال این هستیم که تولید را حفظ کنیم و به‌ویژه از خودروسازان هم برنامه گرفته‌ایم که تیراژ بالا برود؛ حالا که تولید خوشبختانه روندش بهبود یافته است، آنان موظف شدند که ۸۰ درصدش را به تعهداتی که  مربوط به موارد تحویل‌های قبلی است، اختصاص دهند و ۲۰ درصدش را می‌توانند عرضه کنند. بنابراین بر تعهدات داده شده، پایبندی وجود دارد و ما به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم گفته‌ایم که این موضوع را جدی بگیرند، حالا ممکن است کارخانه‌دار بگوید شرایط عوض شده؛ اما عموما این دلیل را نپذیرفته‌ایم و گفته‌ایم آنچه از سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده است، حتما باید به دست خریدار برسد؛ به هرحال کارخانه یک روز سود کرده و یک روز هم زیان می‌دهد.وزیر صنعت درباره موضوع ترخیص ۱۳هزار خودرو از گمرک گفت: بخشی از اینها قبلا رفته و دست مردم است، به هرحال آن کسی که خریده است گناهی ندارد و تخلفی نکرده؛ اما بعد معلوم شده که واردکننده تخلف داشته است که حالا مصوبه اخیر فحوایش این بوده که تخلف‌کننده باید مجازات شود و خودروها به دست خریدار برسند.