از سوی دیگر اعمال تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر خودروهای وارداتی ساخته شده در اروپا، اقتصاد بی‌ثبات در ایتالیا و پیامدهای مقررات سرسختانه جدید برای کاهش آلایندگی خودروها از دیگر فاکتورهای مهم هستند. مارتین بنک، یک کارشناس عضو سازمان پیش‌بینی‌های فروش خودرو در اروپا می‌گوید: «در مجموع انتظار رشد بسیار ناچیزی برای فروش خودرو در اروپا طی سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شود.» این سازمان رشد بازار خودروی اروپا را برای سال ۲۰۱۹ حدود یک درصد پیش‌بینی کرده است؛ درحالی‌که این میزان در سال ۲۰۱۸، ۶/ ۱ درصد بود. سازمان‌های دیگر نیز این رشد را برای سال ۲۰۱۹، معادل ۹/ ۰ و ۶/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.