تولید انواع سواری در آذر سال‌جاری کاهش ۷۲ درصدی داشته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه رسیده است.انواع ون نیز با تولید ۶۱ دستگاه در آذر امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۱/ ۵۵ درصدی را تجربه کرده است. تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر شده با کاهش روبه‌رو شده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذرماه سال‌جاری نسبت به تولید ۷۶۸۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۶۱ درصد کاهش داشته است.تولید اتوبوس نیز با کاهش ۲/ ۹۱ درصدی همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده است. همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذر سال‌جاری نسبت به تولید یک هزار و ۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش تولید ۹/ ۵۱ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل اما مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش تولید ۵/ ۳ درصدی داشته و تولید آن از ۱۴۳ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است. علاوه‌‌بر این، آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه سال‌جاری نیز به این صورت است که کاهش تولید ۳۱ درصدی رخ داده و میزان تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه سال ۱۳۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.