حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دیروز لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرد که در بخش جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی) درآمدهای دولت در شماره‌گذاری و نقل‌و‌انتقال خودرو مشخص شده است. براساس این لایحه، برای مالیات بر شماره‌گذاری خودرو بودجه یک هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای مالیات بر نقل‌و‌انتقال خودرو بودجه ۷۸۷ میلیارد و ۸۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را در نظر گرفته است. در مجموع، درآمد سال آینده دولت از ناحیه شماره‌گذاری و نقل‌و‌انتقال خودرو، چیزی حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.