این خودروساز آلمانی اعلام کرده است که در نسخه تولید انبوه آی نکست، سطح سوم فناوری خودران قابل ارائه است که در آن امکان برداشتن دست و بستن چشم در جاده‌های بین‌شهری وجود دارد. به گفته مهندسین بی‌ام‌و، کاربرد اصلی این سطح از فناوری خودران برای طی کردن یک مسیر جاده تا رسیدن به ورودی جاده بعدی است.  البته بی‌ام‌و پس از به تکامل رسیدن فناوری اختصاصی‌اش برای آی نکست، به‌دنبال آزمایش‌های بعدی خود در سطح چهارم و پنجم فناوری خودران خواهد بود. این در حالی است که طراحان بی‌ام‌و همچنان علاقه‌ای به حذف فرمان در خودروهای خود ندارند و معتقدند با وجود اینکه در سطح پنجم فناوری خودران به‌طور کامل می‌توان ذهن خود را از رانندگی دور کرد، اما ممکن است راننده در مقاطعی خود تصمیم به رانندگی بگیرد.